ฝ่ายบริหารวิชาการ

การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4 ปิดระบบ
ตรวจสอบผลการเรียน
เลขที่ 2/617 ม.ศุภาลัยบุรี หมู่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2904-9803-5 โทรสาร 02-904-8809
www.skr.ac.th